Η εταιρεία μας

Η πολυκλαδική εταιρεία «Alpha ERMIS» παρέχει τις υπηρεσίες της στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα από το 2003. Η εταιρία μας περιλαμβάνει:

  • μεταφραστικό γραφείο, που παρέχει κάθε είδους νομική, οργανωτική και ενημερωτική υποστήριξη και υπηρεσίες συμβολαιογράφου σε ιδιώτες και επιχειρηματίες
  • μεσιτικό γραφείο, που βοηθά στην εύρεση ακινήτων για αγορά ή μίσθωση, όπως προς ιδιωτική χρήση, έτσι και επαγγελματική χρήση

Παρέχουμε πρόσβαση σε ολοκληρωμένο πακέτο ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει την συνοδεία των πελατών σε ιατρικό ίδρυμα και τις επίσημες μεταφράσεις των ιατρικών εγγράφων, γνωματεύσεων και άλλων ιατρικών εξετάσεων.

Επίσης η εταιρεία παρέχει σύνθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα, καθώς και με την προετοιμασία των  απαραίτητων εγγράφων για τους υποψήφιους Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το μεταφραστικό γραφείο «Alpha ERMIS» παρέχει υπηρεσίες  επίσημης μετάφρασης επικυρωμένες από δικηγόρο ή Δικηγορικό Σύλλογο, πιστοποιημένες με την σφραγίδα Χάγης, συλλογής των εγγράφων για την απόκτηση της άδειας διαμονής ή υπηκοότητας, με την παραλαβή και μετάφραση των πιστοποιητικών, αιτήσεων, πληρεξουσίων, και άλλων εγγράφων.

Μετάβαση


Το μεσιτικό γραφείο «Alpha ERMIS» βοηθά στην αναζήτηση των ακινήτων στην Ελλάδα για μίσθωση ή αγορά, με την κατάρτιση όλων των εγγράφων, με εργασίες επισκευής, καθώς βοηθά στην κατάρτιση  των εγγράφων στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας της Θεσσαλονίκης και πολλά άλλα.

Μετάβαση

Η εταιρεία «Alpha ERMIS» παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, που συμπεριλαμβάνει ατομικά προγράμματα συμπτωματικού ελέγχου, υποστήριξης πελατών στο ιατρικό ίδρυμα, καθώς και επίσημες μεταφράσεις των ιατρικών εγγράφων.

Μετάβαση

Η εταιρεία «Alpha ERMIS» παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές των άλλων χωρών για την απόκτηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στους Έλληνες που σχεδιάζουν να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Ρωσίας. Το πακέτο περιλαμβάνει την συλλογή των εγγράφων (πιστοποίηση με την σφραγίδα Χάγης και επίσημη μετάφραση), που απαιτούνται για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια των χωρών αυτών.

Μετάβαση